Xem THE WORST THING TO HAPPEN TO CS:GO - Clip Youtuber #1

THE WORST THING TO HAPPEN TO CS:GO Đăng Tải Bởi Kênh Fitz   2 years ago

4,510,386 Lượt Xem

91,662 Số Lần Thích   1,223 Số Lần Không Thích

We are a mess...
BUY MY SHIRTS! ► http://fitz.fanfiber.com/

FOLLOW ME EVERYWHERE ▼

➧ Discord server: https://discord.gg/pYjNtA9
♥ Twitter: https://twitter.com/GoodGuyFitz
♠ Twitch: https://www.twitch.tv/fitz__
♦ Steam Trade: http://bit.ly/29z973o
♣ Snapchat: GoodGuyFitz

FRIENDS IN THE VIDEO ▼

▸ John: https://goo.gl/A9J6ae
▸ McCreamy: https://goo.gl/jZjuWQ
▸ Kugo: https://goo.gl/NKBFTD
▸ Bordie: https://goo.gl/1W1orz

Music ▼

▸ Wii Shop Theme: https://goo.gl/YvuyNf
▸ Catmosphere - Candy-Coloured Sky: https://goo.gl/FX6SOz

Bình Luận Video