Xem Wii Sports & Resort - Nintendo Throwback! - Clip Youtuber #1

Wii Sports & Resort - Nintendo Throwback! Đăng Tải Bởi Kênh Troydan   10 months ago

1,246,736 Lượt Xem

24,431 Số Lần Thích   515 Số Lần Không Thích

Going back to 2006 to play Wii Sports for the Nintendo Wii

►Buy the Merch: http://www.troydan.com
►Follow Troydan @ Twitter: http://www.twitter.com/troydangaming
►Watch Troydan live @ Twitch: http://www.twitch.tv/troydangaming

Bình Luận Video