Xem Wii Sports & Resort - Nintendo Throwback! - Clip Youtuber #1

Wii Sports & Resort - Nintendo Throwback! Đăng Tải Bởi Kênh Troydan   8 months ago

1,142,681 Lượt Xem

23,132 Số Lần Thích   472 Số Lần Không Thích

Going back to 2006 to play Wii Sports for the Nintendo Wii

►Buy the Merch: http://www.troydan.com
►Follow Troydan @ Twitter: http://www.twitter.com/troydangaming
►Watch Troydan live @ Twitch: http://www.twitch.tv/troydangaming

Bình Luận Video