Xem ARIANA GRANDE'S HAIR EVOLUTION - Clip Youtuber #1

ARIANA GRANDE'S HAIR EVOLUTION Đăng Tải Bởi Kênh Brad Mondo   7 months ago

1,734,969 Lượt Xem

56,302 Số Lần Thích   1,647 Số Lần Không Thích

Thank you, next
SHOP MY EXTRA LIFE MERCH! ▷ https://goo.gl/VN6tVD

INSTAGRAM ▷ https://www.instagram.com/bradmondonyc/
TWITTER ▷ https://twitter.com/bradmondonyc
FACEBOOK ▷ https://www.facebook.com/bradmondonyc/

FILMING EQUIPMENT:
UMBRELLA LIGHTS▷ http://amzn.to/2qNy9K4
RING LIGHT▷ http://amzn.to/2Erv1p9
CAMERA▷ http://amzn.to/2EsXQRY
CAMERA LENS▷http://amzn.to/2DdlN0r
TRIPOD▷ http://amzn.to/2mePXbD
MIC▷ http://amzn.to/2Bpt9PH
BACKGROUND PAPER▷http://amzn.to/2FkKKHX

VIDEO EDITING AND INTRO ANIMATION BY ▷www.marcelsaleta.com

DON'T FORGET TO LIVE YOUR EXTRA LIFE! 😁

Bình Luận Video