Xem What a $16,000 ECU Tune Does to Your Car... (holy s**t.) - Clip Youtuber #1What a $16,000 ECU Tune Does to Your Car... (holy s**t.) Đăng Tải Bởi Kênh Alex Choi   8 months ago

2,122,366 Lượt Xem

46,284 Số Lần Thích   2,788 Số Lần Không Thích

instagram: @alex.choi

exoskeleton built by: studiorsr.com
twin turbo kit: sheepeybuilt.com

*don't worry I threw that mic dumpster already. sorry for the bad audio quality.

Bình Luận Video