Xem Ellen Looks Back at 'When Things Go Wrong' - Clip Youtuber #1

Ellen Looks Back at 'When Things Go Wrong' Đăng Tải Bởi Kênh TheEllenShow   2 years ago

18,945,417 Lượt Xem

278,821 Số Lần Thích   3,268 Số Lần Không Thích

For her 2,498th show, Ellen revisited all the hilarious times things didn't go exactly as planned.

Bình Luận Video