Xem 我爱大劈叉再次送来神局 超考验高手的思维能力 不可多得的好局 - Clip Youtuber #1

我爱大劈叉再次送来神局 超考验高手的思维能力 不可多得的好局 Đăng Tải Bởi Kênh 街头象棋   4 weeks ago

23,631 Lượt Xem

275 Số Lần Thích   13 Số Lần Không Thích

从宽从小跟前辈在街头摆残局 积累了30余年的丰富经验和现场的人生百态
棋如人生 变幻莫测 历经几千年经久不衰 也是一种文化 应传承下去

Bình Luận Video