Xem Rico Nasty's ABCs - Clip Youtuber #1

Rico Nasty's ABCs Đăng Tải Bởi Kênh XXL   2 weeks ago

329,098 Lượt Xem

14,427 Số Lần Thích   583 Số Lần Không Thích

Subscribe to XXL → http://bit.ly/subscribe-xxl

Rico Nasty gives a shout-out to Michael Jordan, Wiz Khalifa and more in her ABCs.

Visit Rico Nasty's 2019 XXL Freshman Class page → https://tinyurl.com/RicoNasty

#RicoNasty #ABCs #Interview #HipHop #XXLFreshmen

Go here → http://www.xxlmag.com/
XXL on Facebook → https://www.facebook.com/xxlmag
XXL on Twitter → https://twitter.com/XXL
XXL on Instagram → https://instagram.com/xxl/

Bình Luận Video