Xem BLACKOUT ˃ FORTNITE - Clip Youtuber #1BLACKOUT ˃ FORTNITE Đăng Tải Bởi Kênh Fitz   1 year ago

4,763,048 Lượt Xem

169,194 Số Lần Thích   1,699 Số Lần Không Thích

just kidding this game is trash

FOLLOW ME EVERYWHERE ▼

♦ Instagram: https://www.instagram.com/goodguyfitz
♥ Twitter: https://twitter.com/GoodGuyFitz
♠ Twitch: https://www.twitch.tv/fitz
♣ Snapchat: GoodGuyFitz
➧ Discord server: https://discord.gg/fitz


FRIENDS IN THE VIDEO ▼

▸ Grizzy: https://goo.gl/TCUZ2j\
▸ Kryoz: https://goo.gl/DKcr4e
▸ Daniel: https://goo.gl/LvfYfY
▸ Toby: https://goo.gl/8CWqbE
▸ RaccoonEggs: https://goo.gl/mmRr9x
▸ SwaggerSouls: https://goo.gl/CwWgxo
▸ SMii7Y: https://goo.gl/kdT0CD
▸ McCreamy: https://goo.gl/jZjuWQ
▸ Kugo: https://goo.gl/NKBFTD
▸ iNoToRiOuS: https://goo.gl/trCuqZ
▸ Eli: https://goo.gl/V4JkPc


Music ▼

▸ Wii Shop Theme: https://goo.gl/YvuyNf
▸ Catmosphere - Candy-Coloured Sky: https://goo.gl/FX6SOz

Bình Luận Video