Xem I froze for Galaxy Opal Derrick Rose NBA 2K19 - Clip Youtuber #1I froze for Galaxy Opal Derrick Rose NBA 2K19 Đăng Tải Bởi Kênh Troydan   8 months ago

1,188,258 Lượt Xem

33,865 Số Lần Thích   814 Số Lần Không Thích

Thank you to SeatGeek for sponsoring this video. Use code ‘TROYDAN’ for $20 off your first order: https://sg.app.link/TROYDAN

#NBA2K19 #NBA
►Buy the Merch: http://www.troydan.com
►Follow Troydan @ Twitter: http://www.twitter.com/troydan
►or follow on Instagram: realTroydan

Bình Luận Video