Xem APARTMENT TOUR + VERY EXCITING ANNOUNCEMENT - Clip Youtuber #1APARTMENT TOUR + VERY EXCITING ANNOUNCEMENT Đăng Tải Bởi Kênh emma chamberlain   1 year ago

8,170,387 Lượt Xem

388,370 Số Lần Thích   8,784 Số Lần Không Thích

SHOP MY MERCH: https://shopemmachamberlain.com

✩ MY SOCIAL MEDIA ✩

✭ instagram: https://www.instagram.com/_emmachamberlain
✭ twitter: https://twitter.com/emmachamberlain
✭ snapchat: https://www.snapchat.com/emmachambie
✭ spotify: http://open.spotify.com/user/emmachambie

✩ MUSIC ✩

✭ Far Away - Tomppabeats

I LUV U,
-emma chamberlain

Bình Luận Video