Xem Bradley Dack's Top Bin SCREAMER 😱| Blackburn Rovers | You Know The Drill - Clip Youtuber #1

Bradley Dack's Top Bin SCREAMER 😱| Blackburn Rovers | You Know The Drill Đăng Tải Bởi Kênh Soccer AM   1 year ago

408,616 Lượt Xem

5,660 Số Lần Thích   59 Số Lần Không Thích

SUBSCRIBE ► http://bit.ly/SoccerAMSub
Jimmy Bullard travels to Blackburn Rovers to take on Bradley Dack in a four-shot finishing challenge.
►PODCAST: http://bit.ly/SoccerAMPodcast
►FACEBOOK: http://www.facebook.com/SoccerAM
►SNAPCHAT: 'SoccerAM'
►INSTAGRAM: http://www.instagram.com/SoccerAM
►TWITTER: https://www.twitter.com/SoccerAM
►SKY SPORTS FOOTBALL: http://bit.ly/SSFootballSub
►SKY SPORTS BOXING: http://bit.ly/SSBoxingSub

Bình Luận Video