Xem BTS: Boy with Luv (Live) - SNL - Clip Youtuber #1

BTS: Boy with Luv (Live) - SNL Đăng Tải Bởi Kênh Saturday Night Live   6 months ago

22,644,798 Lượt Xem

1,185,052 Số Lần Thích   16,670 Số Lần Không Thích

Musical guest BTS performs "Boy with Luv" on Saturday Night Live.

#SNL #EmmaStone #BTS #SNL44

Subscribe to SNL: https://goo.gl/tUsXwM
Stream Current Full Episodes: http://www.nbc.com/saturday-night-live

Watch Past SNL Seasons: 
Google Play - http://bit.ly/SNLGooglePlay 
iTunes - http://bit.ly/SNLiTunes

Follow SNL Social -
SNL Instagram: http://instagram.com/nbcsnl 
SNL Facebook: https://www.facebook.com/snl
SNL Twitter: https://twitter.com/nbcsnl
SNL Tumblr: http://nbcsnl.tumblr.com/
SNL Pinterest: http://www.pinterest.com/nbcsnl/

Bình Luận Video