Xem LA Lakers vs Dallas Mavericks - Full Game Highlights | January 7, 2019 | 2018-19 NBA Season - Clip Youtuber #1

LA Lakers vs Dallas Mavericks - Full Game Highlights | January 7, 2019 | 2018-19 NBA Season Đăng Tải Bởi Kênh Ximo Pierto   6 months ago

2,382,135 Lượt Xem

8,597 Số Lần Thích   584 Số Lần Không Thích

Buy Athletic Phone Case: http://athleticcases.com?aff=41

Dallas Mavericks vs LA Lakers - Full Game Highlights | January 7, 2019 | 2018-19 NBA Season

Follow Me on Twitter: https://twitter.com/XimoPierto

Like Me on Facebook: https://www.facebook.com/XimoPierto

Visit https://NBA.com for official scores & highlights.

Disclaimer: Monetization disabled on this channel

Bình Luận Video