Xem PB&J - Clip Youtuber #1PB&J Đăng Tải Bởi Kênh Domics   2 months ago

2,323,577 Lượt Xem

150,023 Số Lần Thích   1,567 Số Lần Không Thích

Sign up at http://crunchyroll.com/domics to get CrunchyRoll ad free for 14-days!

Daidus: https://www.youtube.com/daidus
Kressh: https://www.instagram.com/_kressh/

Additional Animators:
Aaron Estrada: https://www.instagram.com/aeron_estrada
Ehlboy: https://www.youtube.com/ehlboy
Jomm: https://twitter.com/FlashJomm | https://www.instagram.com/jommish/
SimonBeed: https://twitter.com/SimonBeed

Christopher Carlone YT: https://www.youtube.com/carlonec Website: http://www.christophercarlone.com/

Check out GG! Gaming Cafe https://www.gggaming.ca/
~Follow me!~
TWITTER: https://twitter.com/OmNomDomz
FACEBOOK: http://www.facebook.com/domics.me
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/omnomdomz/

Bình Luận Video