Xem 포스 작렬↗ 세상 블링 블링한 미국 대표팀 ′BLING BLING′♪ 스테이지 K(STAGE K) 2회 - Clip Youtuber #1

포스 작렬↗ 세상 블링 블링한 미국 대표팀 ′BLING BLING′♪ 스테이지 K(STAGE K) 2회 Đăng Tải Bởi Kênh JTBC Entertainment   3 months ago

2,907,790 Lượt Xem

126,196 Số Lần Thích   466 Số Lần Không Thích

시작부터 터지는 환호성!
블링 블링한 미국 대표팀의 화려한 무대☆
무대를 뒤집어 놓으셨다↗
숨죽여 지켜보게 되는 미국 대표팀의 ′BLING BLING′♪

Bình Luận Video