Xem 제주도 학생들 축구실력 깜짝 점검 [ 외도 초등학교 ] - Clip Youtuber #1제주도 학생들 축구실력 깜짝 점검 [ 외도 초등학교 ] Đăng Tải Bởi Kênh JK 아트사커 온라인   12 months ago

1,314,544 Lượt Xem

10,391 Số Lần Thích   404 Số Lần Không Thích

제주도 외도 초등학교 학생들의 슛팅, 수비, 골키퍼 실력 점검!
축구 실력은 과연? 어느 정도일까요??

-문의: JK@JKartsoccer.com

Bình Luận Video