Xem Slow Mo Aerodynamics - Clip Youtuber #1

Slow Mo Aerodynamics Đăng Tải Bởi Kênh The Slow Mo Guys   5 months ago

1,764,740 Lượt Xem

29,340 Số Lần Thích   1,174 Số Lần Không Thích

How does the shape of something affect how it moves? Gav and Dan explore the aerodynamics of themselves in a wind tunnel.

Bình Luận Video