Xem Hot shoeing a Belgian Draft Horse by farriers Ludo Daems and Stenn Schuermans - Clip Youtuber #1

Hot shoeing a Belgian Draft Horse by farriers Ludo Daems and Stenn Schuermans Đăng Tải Bởi Kênh Robert Piessens   4 years ago

2,553,885 Lượt Xem

4,901 Số Lần Thích   944 Số Lần Không Thích

Warm beslag van een Belgisch trekpaard door hoefsmid Ludo Daems en zijn helper Stenn Schuermans.

Bình Luận Video