Xem PATI GERIAUSIA COCA-COLA REKLAMA - Clip Youtuber #1

PATI GERIAUSIA COCA-COLA REKLAMA Đăng Tải Bởi Kênh deMiko   2 years ago

568,277 Lượt Xem

11,551 Số Lần Thích   350 Số Lần Không Thích

PATREON ➡️➡️➡️ https://www.patreon.com/deMiko ⬅️⬅️⬅️

Antrosios reklamos dalies nekantriai belaukiant.

Facebook ► https://www.facebook.com/pauldemiko
Instagram ► https://www.instagram.com/paulmiko/
Twitter ► https://twitter.com/pauldemiko

Intro snippet: https://www.youtube.com/watch?v=xjUiFeDKo_0
Background soundtrack: https://www.youtube.com/watch?v=MRq_pRbtSM4
Outro song: https://www.youtube.com/watch?v=RiqABEf74EA
Sad piano track: https://www.youtube.com/watch?v=e1Ez5RT91vY
Best Lithuanian song: https://www.youtube.com/watch?v=JbpZzMvd0bw

Daugiau informacijos apie Igną Lelį: https://www.youtube.com/channel/UC7d2GUwPgJ8_3luxmIDm7QQ

Camera: Canon G7X
Microphone: Blue Yeti
Chair: SILENTIUM PC Gear SR500

Bình Luận Video