Xem JEFFREE STAR BUYS ME GUCCI PURSE! ($10,000 SHOPPING SPREE IN 10 MINUTES) - Clip Youtuber #1

JEFFREE STAR BUYS ME GUCCI PURSE! ($10,000 SHOPPING SPREE IN 10 MINUTES) Đăng Tải Bởi Kênh blndsundoll4mj   1 year ago

6,906,911 Lượt Xem

188,312 Số Lần Thích   6,197 Số Lần Không Thích

watch the most epic Taco Bell mukbang on Jeffree's channel here: https://www.youtube.com/watch?v=_MwnBJxOz1w

INSTAGRAM @TRISHAPAYTAS
SNAPCHAT TRISHAONYT
SECOND CHANNEL http://www.youtube.com/TrishasLife
MERCH http://www.TrishShirts.com
biz email TrishaPaytasYoutube@yahoo.com

Bình Luận Video