Xem Everytime I Get Shot in Fortnite I Get Shot In Real Life - Clip Youtuber #1



Everytime I Get Shot in Fortnite I Get Shot In Real Life Đăng Tải Bởi Kênh Jesser   11 months ago

1,247,092 Lượt Xem

28,464 Số Lần Thích   580 Số Lần Không Thích

When i get shot in fortnite i get shot in real life
★FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA★
●Twitter (@Jesserthelazer) ► https://twitter.com/jesserthelazer
●Instagram (@Jesser)► https://instagram.com/jesser

Idea
https://www.youtube.com/watch?v=D75ZuaSR8nQ&t=555s

mopi
https://www.youtube.com/channel/UCOYSYNsxTfGTGbMu2c-kpfg

★BUCKETSQUAD MERCH★
► https://t.co/C5k0dr29cQ

★MY SECOND CHANNEL★ Fortnite content! ● https://www.youtube.com/user/Jesserthelazerhd


#BucketSquad

Family friendly Content for kids

Bình Luận Video