Xem I SPENT $15,000 ON CHANEL WATCH! ...NOW I'M BROKE - Clip Youtuber #1

I SPENT $15,000 ON CHANEL WATCH! ...NOW I'M BROKE Đăng Tải Bởi Kênh blndsundoll4mj   7 months ago

455,067 Lượt Xem

12,843 Số Lần Thích   2,037 Số Lần Không Thích

INSTAGRAM @TRISHAPAYTAS
VLOGS (2nd channel) http://www.youtube.com/TrishasLife
NEW MERCH! http://www.TrishShirts.com
biz email TrishaPaytasYoutube@yahoo.com

Bình Luận Video