Xem Tesla Turbine With Magnetic Bearings II - Clip Youtuber #1

Tesla Turbine With Magnetic Bearings II Đăng Tải Bởi Kênh PlasmaStar9   7 years ago

2,487,538 Lượt Xem

7,212 Số Lần Thích   544 Số Lần Không Thích

Another little Tesla Turbine using magnetic bearings and driving a genrator off the floating shaft.

Bình Luận Video