Xem Space Shuttle Columbia - Disaster Video [X-Plane 11] - Clip Youtuber #1

Space Shuttle Columbia - Disaster Video [X-Plane 11] Đăng Tải Bởi Kênh Avinations   10 months ago

4,253,844 Lượt Xem

0 Số Lần Thích   0 Số Lần Không Thích

► https://avinations.de/shop
► Patreon: https://www.patreon.com/avinations
► Instagram: https://www.instagram.com/avinations/
____________________________________

► More information about STS-107:

http://dapalan.com/A7q9
http://dapalan.com/A7qp
http://dapalan.com/A7vL

____________________________________

► Music:

http://dapalan.com/A85Q
http://dapalan.com/A875
http://dapalan.com/A88W

Bình Luận Video