Xem BRATZ DOLL Makeup Transformation Challenge! - Clip Youtuber #1

BRATZ DOLL Makeup Transformation Challenge! Đăng Tải Bởi Kênh blndsundoll4mj   5 months ago

366,148 Lượt Xem

16,197 Số Lần Thích   513 Số Lần Không Thích

follow Adam - he's so freakin good! @adamlesimmons
follow Typo (videographer) @mytypolife
INSTAGRAM @TRISHAPAYTAS
VLOGS (2nd channel) http://www.youtube.com/TrishasLife
NEW MERCH! http://www.TrishShirts.com
biz email TrishaPaytasYoutube@yahoo.com

Bình Luận Video