Xem Amazing Hang Gliding in Rio de Janeiro! - Clip Youtuber #1

Amazing Hang Gliding in Rio de Janeiro! Đăng Tải Bởi Kênh Gisele Magalhaes   7 years ago

1,476,797 Lượt Xem

7,840 Số Lần Thích   1,254 Số Lần Không Thích

Hang gliding in one of the most beautiful cities in the world, on my birthday! Life is good!

Voo de asa delta no Rio de Janeiro pra festejar o aniversario!

Bình Luận Video