Xem NBA 2K17 is closing down soon... - Clip Youtuber #1

NBA 2K17 is closing down soon... Đăng Tải Bởi Kênh Troydan   10 months ago

1,308,992 Lượt Xem

24,269 Số Lần Thích   480 Số Lần Không Thích

Going back to NBA 2K17 before the servers officially close

#NBA2K19 #NBA2K

►Follow Troydan @ Twitter: http://www.twitter.com/troydangaming
►Follow Troydan on Instagram: http://www.instagram.com/realtroydan

Bình Luận Video