Xem We Built a Life Size Minecraft House - Clip Youtuber #1

We Built a Life Size Minecraft House Đăng Tải Bởi Kênh Ryan Trahan   4 months ago

2,417,907 Lượt Xem

155,930 Số Lần Thích   3,914 Số Lần Không Thích

i am 9 feet tall
FaZe Rug's overnight video ► https://youtu.be/76QLmwAyXdw
MY IRL CHANNEL ► http://bit.ly/2NfCrVu
HYDRA (my merch) ► http://bit.ly/hydrashop
NEPTUNE PROJECT ► http://bit.ly/neptuneshop

ME ►
https://www.instagram.com/trahan
https://twitter.com/trahan
https://twitch.tv/ryantrahan

Business ► ryantrahanbiz@gmail.com

FAQ:
1. What equipment do you use?
My camera - http://amzn.to/2gHUHI8
Vlog lens - http://amzn.to/2h7fNfF
Vlog mic - https://amzn.to/2BEYBLA
Photography lens - https://amzn.to/2PtIgw7
My drone - http://amzn.to/2julTer
Desk mic (commentary) - https://amzn.to/2nVinIH
My computer - http://amzn.to/2xmyGBI
My tripod - https://amzn.to/2w27Tfj

HIDDEN COMMENT: no one:
ryan: im 9 feet tall

We built a life size Minecraft house for absolutely no reason. thanks:)

Bình Luận Video