Xem FIFA 19 DEFENDING TUTORIAL | PRO PLAYER | FULL GUIDE - Clip Youtuber #1FIFA 19 DEFENDING TUTORIAL | PRO PLAYER | FULL GUIDE Đăng Tải Bởi Kênh SOETIE-   1 year ago

225,844 Lượt Xem

7,970 Số Lần Thích   105 Số Lần Không Thích

►Personal FIFA Lessons : http://www.roberts88.wixsite.com/soetie

Twitter: https://twitter.com/soetiesoetie
Twitch: https://www.twitch.tv/soetie

Tutorial Playlist : https://www.youtube.com/playlist?list=PLIsZtlMBl-jUeeLBbDQVK74uKhAkuk7IF
Best videos : https://www.youtube.com/playlist?list=PLIsZtlMBl-jUgdnfBo9x2YOpp8TbnBBVG

Bình Luận Video