Xem [Instructive] Trimming a Draft Horse! ΩΩ - Clip Youtuber #1

[Instructive] Trimming a Draft Horse! ΩΩ Đăng Tải Bởi Kênh Koudbloed Kim   6 years ago

5,822,433 Lượt Xem

12,651 Số Lần Thích   2,224 Số Lần Không Thích

This is my Dutch Draft horse Kim, 9y/o, 17HH and weighs about 1000kg.
At the Farrier.

Bình Luận Video