Xem 번개 직격으로 맞는 비행기 포착 (초대형 벼락을 맞는 항공기) - Clip Youtuber #1

번개 직격으로 맞는 비행기 포착 (초대형 벼락을 맞는 항공기) Đăng Tải Bởi Kênh 오잔동님   2 years ago

8,740,064 Lượt Xem

17,015 Số Lần Thích   3,867 Số Lần Không Thích

자나깨나 벼락조심

Kevin MacLeod의 Minima은(는) Creative Commons Attribution 라이선스(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)에 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1200053
아티스트: http://incompetech.com/

Bình Luận Video