Xem Kevin Hart: Not my dream to be LGBT ally - Clip Youtuber #1

Kevin Hart: Not my dream to be LGBT ally Đăng Tải Bởi Kênh CNN   6 months ago

858,304 Lượt Xem

4,565 Số Lần Thích   22,446 Số Lần Không Thích

CNN's Don Lemon says comedian Kevin Hart reached out to him following his emotional plea for Hart to become an ally of the LGBTQ community. #CNN #News

Bình Luận Video