Xem Qanon April 26 2019 - I Spy - Clip Youtuber #1

Qanon April 26 2019 - I Spy Đăng Tải Bởi Kênh prayingmedic   5 months ago

127,283 Lượt Xem

7,771 Số Lần Thích   87 Số Lần Không Thích

Q highlights comments by Joe DiGenova and John Solomon that point to the prosecution of corrupt people.

Twitter thread: http://bit.ly/Q_I_Spy

This broadcast covers posts #3317-3325 on https://qmap.pub/

My website: https://prayingmedic.com/

Bình Luận Video