Xem How Fast Can a Hummingbird Flap? - Clip Youtuber #1

How Fast Can a Hummingbird Flap? Đăng Tải Bởi Kênh The Slow Mo Guys   7 months ago

3,666,134 Lượt Xem

33,694 Số Lần Thích   1,160 Số Lần Không Thích

Gav and Dan use their slow mo footage to discover just how fast a hummingbird beats its wings.

Bình Luận Video