Xem How Fast Can a Hummingbird Flap? - Clip Youtuber #1

How Fast Can a Hummingbird Flap? Đăng Tải Bởi Kênh The Slow Mo Guys   5 months ago

3,578,536 Lượt Xem

32,878 Số Lần Thích   1,140 Số Lần Không Thích

Gav and Dan use their slow mo footage to discover just how fast a hummingbird beats its wings.

Bình Luận Video