Xem Tucker vs. Bill Nye the Science Guy - Clip Youtuber #1

Tucker vs. Bill Nye the Science Guy Đăng Tải Bởi Kênh Fox News   2 years ago

3,624,220 Lượt Xem

29,700 Số Lần Thích   28,097 Số Lần Không Thích

Bill Nye has argued that climate change deniers suffer psychological delusions. Tucker takes him on in an unforgettable debate #Tucker

Bình Luận Video