Xem PAULIUS ARŠAUSKAS - GANA KUKLUS ŽMOGUS - Clip Youtuber #1PAULIUS ARŠAUSKAS - GANA KUKLUS ŽMOGUS Đăng Tải Bởi Kênh deMiko   2 years ago

452,995 Lượt Xem

8,995 Số Lần Thích   261 Số Lần Không Thích

PATREON ➡️➡️➡️ https://www.patreon.com/deMiko ⬅️⬅️⬅️

Milijonieriaus mokymai KAIP, PATEKUS Į NELAIMĘ, IŠLIKTI IŠDIDŽIU.

Instagram ➡️ https://www.instagram.com/paulmiko/
Facebook ➡️ https://www.facebook.com/pauldemiko
Twitter ➡️ https://twitter.com/pauldemiko

1K Kanalas ➡️ http://bit.ly/2HYUvQ3 ⬅️
OLEG SURAJEV APIE: SĖKMĖS KURSUS ➡️ http://bit.ly/2FY8noG ⬅️

VALTSYBINIS TAUTOS FRONTAS ➡️ http://bit.ly/2rvZRIx

Paulius Aršauskas ➡️ http://bit.ly/2KMl7Th
Paulius Aršauskas Youtube ➡️ http://bit.ly/2woO1ph
Facebook konkur.. PTFU, padėkite Pauliui surasti vagis ➡️ http://bit.ly/2I6HjFN

Channel intro snippet: https://www.youtube.com/watch?v=xjUiFeDKo_0
Background music: https://www.youtube.com/watch?v=MRq_pRbtSM4
Cinematic Piano: https://www.youtube.com/watch?v=pE_nwOzVJgs
Outro Song: https://www.youtube.com/watch?v=5e7aSbltMT4

Other tracks:
https://www.youtube.com/watch?v=Ag1o3koTLWM
https://www.youtube.com/watch?v=quxTnEEETbo
https://www.youtube.com/watch?v=WYeDsa4Tw0c

WASSA WASSA WASSA WASSA WASSA WASSA WASSA WASUUUUUP ➡️ http://bit.ly/2I0iWNR

Camera: Canon G7X Mark II
Microphone: Blue Yeti
Chair: SILENTIUM PC Gear SR500

family friendly, pg clean

Bình Luận Video