Xem 子力最少的象棋骗局 陷阱遍地 不管是菜鸟还是高手 统统上当 - Clip Youtuber #1

子力最少的象棋骗局 陷阱遍地 不管是菜鸟还是高手 统统上当 Đăng Tải Bởi Kênh 街头象棋   6 months ago

494,175 Lượt Xem

4,494 Số Lần Thích   461 Số Lần Không Thích

街头象棋新开了一个副频道,因为街头象棋一直卡在获利审核大半年,所以决定用江湖残局开一个频道,一个月内如果没办法街头象棋回搬迁至这个频道,还望棋友们观看,给这个新频道一个订阅,在此万分感谢https://youtu.be/gbmVWXHdeAk 从宽从小跟前辈在街头摆残局 积累了30余年的丰富经验和现场的人生百态
棋如人生 变幻莫测 历经几千年经久不衰 也是一种文化 应传承下去

Bình Luận Video