Xem Backyard Stories - Clip Youtuber #1

Backyard Stories Đăng Tải Bởi Kênh Let Me Explain Studios   6 months ago

8,889,591 Lượt Xem

171,535 Số Lần Thích   3,037 Số Lần Không Thích

Shocking tales from the backyard! In technicolor!

LMES Shop: http://bit.ly/2RwMjZB

How Far I'll Go cover: https://youtu.be/NLrZSIgrT14
Defying Gravity cover: https://youtu.be/AE2hjk2Jq5o

REBECCA'S SOCIAL STUFF:
TWITTER: https://twitter.com/_RebeccaParham
INSTAGRAM: @RebeccaParham

LME SOCIAL STUFF:
Twitter: https://twitter.com/LME_Studios
Instagram: @LetMeExplainStudios
Facebook: https://www.facebook.com/LetMeExplain...

Bình Luận Video