Xem Backyard Stories - Clip Youtuber #1



Backyard Stories Đăng Tải Bởi Kênh Let Me Explain Studios   11 months ago

13,120,605 Lượt Xem

211,190 Số Lần Thích   4,346 Số Lần Không Thích

Shocking tales from the backyard! In technicolor!

LMES Shop: http://bit.ly/2RwMjZB

How Far I'll Go cover: https://youtu.be/NLrZSIgrT14
Defying Gravity cover: https://youtu.be/AE2hjk2Jq5o

REBECCA'S SOCIAL STUFF:
TWITTER: https://twitter.com/_RebeccaParham
INSTAGRAM: @RebeccaParham

LME SOCIAL STUFF:
Twitter: https://twitter.com/LME_Studios
Instagram: @LetMeExplainStudios
Facebook: https://www.facebook.com/LetMeExplain...

Bình Luận Video