Xem I MOVED (again lol) - Clip Youtuber #1

I MOVED (again lol) Đăng Tải Bởi Kênh emma chamberlain   4 months ago

7,140,924 Lượt Xem

401,468 Số Lần Thích   6,598 Số Lần Không Thích

apartment tour once a week vid channel

✩ MERCH ✩

✭ https://shopemmachamberlain.com

✩ MY SOCIAL MEDIA ✩

✭ instagram: https://www.instagram.com/_emmachamberlain
✭ twitter: https://twitter.com/emmachamberlain
✭ snapchat: https://www.snapchat.com/emmachambie
✭ spotify: http://open.spotify.com/user/emmachambie

I LUV U,
-emma chamberlain

Bình Luận Video